Zasilacz awaryjny – co to jest?

Zasilacze awaryjne to urządzenia, które dostarczają prąd w przypadku braku zasilania z sieci. Podczas nagłej awarii lub zwarcia, zasilacz awaryjny pozwala na zachowanie ciągłości zasilania urządzeń elektronicznych, które wymagają stałego zasilania, takich jak komputery, serwery, urządzenia peryferyjne itp.

Zasilacz awaryjny składa się z akumulatora, ładowarki, przetwornicy prądu stałego na zmienny oraz elektroniki sterującej. W przypadku braku zasilania z sieci, akumulator dostarcza zasilanie, co pozwala na dalszą pracę urządzeń, zanim zostaną one bezpiecznie wyłączone.

Rodzaje zasilaczy awaryjnych

Istnieją dwa główne rodzaje zasilaczy awaryjnych: offline oraz online. Zasilacze offline są mniej zaawansowane technologicznie i stanowią tańszą opcję. W zasadzie zasilacz offline działa poprzez automatyczne przełączanie się z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora w przypadku awarii, co może spowodować krótkotrwały spadek napięcia.

Zasilacze online oferują bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, dzięki czemu zapewniają pełną ciągłość zasilania, bez względu na to, czy występuje awaria czy też nie. Urządzenia takie mogą wykorzystywać topologię UPS – jednostki online, które wykorzystują akumulatory w celu utrzymania stałej i niezależnej od sieci zasilania.

Zasilacz awaryjny – dlaczego warto go stosować?

Zasilacz awaryjny to nie tylko narzędzie zapewniające ciągłość zasilania, ale także ochronę przed nieoczekiwanymi skokami napięcia, piorunami czy innymi perturbacjami elektromagnetycznymi, które mogą uszkodzić elektronikę. Dzięki zastosowaniu zasilacza awaryjnego, użytkownik ma pewność, że w razie awarii sieci, jego praca nie zostanie przerwana i dane na urządzeniach nie ulegną utracie.

Zasilacze awaryjne są łatwe w instalacji i obsłudze, a koszt ich zakupu w porównaniu do kosztów związanych z naprawą lub utratą danych z powodu awarii urządzeń elektroniki jest stosunkowo niski. Dlatego też, korzystanie z zasilacza awaryjnego to wartość dodana dla każdego użytkownika, który oczekuje pełnej ciągłości zasilania elektroniki bez względu na czas i miejsce pracy.