Telewizja internetowa – czym jest?

IPTV lub telewizja internetowa (telewizja interaktywna) to technologia (standard) telewizji cyfrowej w sieciach danych IP wykorzystywana przez operatorów cyfrowej telewizji kablowej, nowej generacji telewizji. Ostatnio często mylono go z technologią OTT, która z kolei stanowi podklasę IPTV w dziedzinie dystrybucji treści wideo. Charakterystyczną cechą IPTV była możliwość oglądania programów telewizyjnych z dowolnego urządzenia (tabletu, telefonu, komputera).  

Czym jest IPTV?

Architektura kompleksu IPTV z reguły obejmuje następujące elementy:

  • Podsystem zarządzania kompleksem i usługami, zwany także „oprogramowaniem pośrednim” lub „oprogramowaniem pośrednim IPTV”;
  • Podsystem do odbierania i przetwarzania treści;
  • Podsystem ochrony treści;
  • Podsystem serwera wideo;
  • Podsystem monitorowania jakości przepływów i wyposażenia klienta.

Wszystkie komputery (odpowiadające wymaganiom systemowym), wyspecjalizowane dekodery telewizyjne, odtwarzacze multimedialne, telewizory smart, urządzenia mobilne mogą działać jako urządzenia klienckie. Na poziomie oprogramowania dostęp do zasobów IPTV można uzyskać za pomocą specjalnych aplikacji (programów) lub zwykłej przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie. W ten sposób uzyskujemy dostęp do telewizji internetowej, gdzie darmowe filmy online są dostępne całą dobę.

Treści są dostarczane do urządzeń klienckich za pośrednictwem zarządzanej sieci IP operatora telekomunikacyjnego z wykorzystaniem technologii multiemisji lub emisji pojedynczej (w zależności od topologii sieci) lub bez wiązania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych (OTT).

Zalety telewizji internetowej

Główną zaletą IPTV jest jego interaktywność i możliwość zapewnienia użytkownikom szerokiej gamy dodatkowych usług związanych z konsumpcją treści (Video on Demand (VoD), TVoIP, Time Shifted TV, Network Personal Video Recorder, elektroniczny przewodnik po programach, Near Video on Demand). Możliwości protokołu IP umożliwiają świadczenie nie tylko usług wideo, ale także znacznie szerszego pakietu usług, w tym interaktywnych i zintegrowanych. Oprócz podstawowych IPTV może obejmować szereg dodatkowych usług (telefonia wideo, głosowanie, portale informacyjne, sieć, gry, MOD KOD). Jest to możliwe dzięki unifikacji i standaryzacji różnych urządzeń końcowych, integracji dźwięku, obrazu i danych w oparciu o protokół IP oraz świadczeniu usług na jednej platformie technologicznej. W IPTV można użyć dwóch lub więcej kanałów dźwiękowych dla jednej sekwencji wideo, na przykład w języku rosyjskim i angielskim. Możesz zatem oglądać darmowe filmy online, także w oryginale.

Leave a Reply